Bestuur

Het geheel uit vrijwilligers bestaande bestuur van Stichting Buitengebied Laarbeek wordt gevormd door:

Voorzitter:   Hans Vereijken

Penningmeester: Rob Leenders

Secretaris:  Martijn van den Boogaard

 

Liaison naar de gemeente:
– Martin van Montfort, Gemeente Laarbeek

Gemeentehuis Laarbeek, Beek en Donk